6.1 Administrativos de planta

6.1.1 Evolución histórica por sexo